Zarządzanie zapasami

Szkolenie logistyczne / On-line

 

 

Czas trwania 26h

Cena brutto: 572,00 PLN z kodem LOG10 – 10% TANIEJ!

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania

ul. E. Estkowskiego 6
61-755 Poznań

Tel: 61 666 48 58

E-mail: kontakt@e-bit.edu.pl

O szkoleniu

Szkolenie umożliwia uzyskanie podstawowych kompetencji pozwalających na zarządzanie zapasami. Dotyczy sposobów optymalizacji zapasów, budowy i uzupełniania zapasu, analizy i prognozowania sprzedaży jako czynnika wpływającego na skalę zapasu. Praca z danymi zilustrowana jest 32 przystępnymi wideo poradnikami, wieloma animacjami, interaktywnymi ćwiczeniami oraz zadaniami w Excelu. Dzięki takiej kompozycji szkolenia poznasz i przećwiczysz mechanizmy, które pozwolą utrzymać zdrową strukturę zapasów.

Szkolenie e-learning udostępniane jest na okres 30 dni po zaksięgowaniu wpłaty.

Dla kogo

 • dla pracowników komórek organizacyjnych łańcuch logistycznego: zakupów, zaopatrzenia, dystrybucji, planowania i sprzedaży jako wsparcie w codziennej pracy 

Nabyte umiejętności

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien:

 • potrafić zracjonalizować i zoptymalizować działania firmy związane z analizą, monitorowaniem oraz oceną utrzymywanego poziomu zapasów
 • analizować sprzedaż i przewidywać przyszłe wielkości popytu oraz tworzyć prognozy zakupowe
 • identyfikować oraz wykorzystywać w praktyce metody budowania wielkości zamówień
 • potrafić obliczyć wielkości zapasów bieżących, maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa, ekonomicznej wielkości partii dostaw oraz czasu zamawiania i organizacji ich przepływu
 • zastosować standardy obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu zapasami

Program szkolenia

 • podstawowe problemy zarządzania zapasami (ćwiczenia interaktywne)
 • popyt (wideoporadniki dot. analizy ABC, XYZ, prognozowania, losowej zmienności popytu w cyklu uzupełniania zapasu)
 • prognozowanie (wideoporadniki dot. modelu Browna, Holta, prognozowania opartego o wskaźniki sezonowości, zadania Excel)
 • określanie poziomu obsługi klienta (wideoporadniki dot. obliczania wartości wskaźników, zadania Excel)
 • zapas zabezpieczający – wyznaczanie zapasu zabezpieczającego, przykłady obliczeń, ćwiczenia interaktywne i wideoporadniki
 • podstawowe systemy uzupełniania zapasu (obliczanie głównych parametrów systemu opartego na poziomie informacyjnym i przeglądzie okresowym, zasady uzupełniania zapasów w systemach ciągłym i okresowym, przypadki zastosowań systemu, przykłady modyfikacji systemu)
 • optymalizacja wielkości zapasu rotującego (przykłady, wykorzystanie wskaźników do optymalizacji, ćwiczenia interaktywne i wideoporadniki)