0(0)

Zarządzanie transportem

 • Poziom kursu: Wszystkie poziomy
 • Czas trwania 21h

Opis kursu

Szkolenie umożliwia uzyskanie podstawowych kompetencji pozwalających na kompleksowe zarządzanie transportem. W szkoleniu przedstawiono rozwiązania związane z aspektami finansowymi pozwalające na efektywne planowanie oraz organizację transportu w firmie. Zawiera także akty prawne i uniwersalne formuły handlowe pomocne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych.

Praca z danymi zilustrowana jest wieloma animacjami, przykładami obliczeń oraz zadaniami i ćwiczeniami interaktywnymi do samodzielnego wykonania. Dzięki takiej kompozycji szkolenia poznasz i przećwiczysz mechanizmy, które pozwolą optymalnie zarządzać transportem. Szkolenie e-learning udostępniane jest na okres 30 dni po zaksięgowaniu wpłaty.

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien:

 • potrafić zaplanować i zorganizować transport w swoim przedsiębiorstwie
 • znać zasady ustalenia cen usług transportowych
 • znać zasady amortyzacji środków transportowych i rozliczeń braków paliwa
 • znać akty prawne dotyczące transportu
 • znać standardy w procesach transportowych
 • rozumieć ideę transportu kombinowanego
 • umieć praktycznie stosować poznane metody szacowania kosztów w transporcie kombinowanym
 • znać europejskie rozwiązania prawne w zakresie transportu intermodalnego
 • znać podstawowe hasła zagadnień bezpieczeństwa i ekologii w transporcie
Darmowy

Program szkolenia

 • pojęcia podstawowe, aspekty planistyczne (zadania transportowe, metoda przydziału, problemy sieciowe, analiza decyzyjna)
 • aspekty organizacyjne (wskaźniki efektywnościowe w transporcie, siły będące przyczynami narażeń transportowych, usytuowanie środka ciężkości na pojeździe, organizacja przewozu towarów niebezpiecznych)
 • standaryzacja w procesach transportowych (jednostki ładunkowe, opakowania, identyfikacja)
 • aspekty finansowe (cenniki stosowane w transporcie, układ rodzajowy kosztów transportowych, koszty w wybranych gałęziach transportu)
 • aspekty ekonomiczne (rozliczenia braków paliwa - MPS, amortyzacja środków transportowych, transport własny czy obcy)
 • akty normatywne i formuły handlowe (AETR - czas pracy kierowców, konwencja CRM, formuły handlowe INCOTERMS®2020, ADR – transport towarów niebezpiecznych, ATP – transport towarów szybko psujących się)
 • wybrane zagadnienia w transporcie kombinowanym
 • technologie w transporcie intermodalnym (kolejowo-samochodowym, przewóz kontenerów)
 • transport kombinowany w Europie i Polsce (polityka transportowa wybranych Państw UE, terminale w Polsce, bezpieczeństwo i ekologia w transporcie)
 • Case Study (przykład rozwiązań w transporcie intermodalnym, zadania do samodzielnego rozwiązania)

Dla kogo

 • menadżerowie, pracownicy działów transportu i spedycji, logistyki
 • osoby związane z planowaniem działań transportowych w firmie
Zobacz więcej: TSL praca | Zadania magazyniera | Praca logistyka na czym polega | Spedytor wymagania | Supply chain zakres obowiązków | pracuj w branży TSL | ogłoszenia z ofertami pracy TSL | Praca wózek widłowy kurs