Centra logistyczne
Szkolenie logistyczne / On-line

 

 

Czas trwania 12h

Cena brutto: 264,00 PLN z kodem LOG10 – 10% TANIEJ!

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania

ul. E. Estkowskiego 6
61-755 Poznań

Tel: 61 666 48 58

E-mail: kontakt@e-bit.edu.pl

O szkoleniu

Niniejsze szkolenie poświęcono najważniejszym aspektom związanym z funkcjonowaniem i tworzeniem centrów logistycznych. oparty o doświadczenia praktyczne stanowi ciekawe uzupełnienie wiedzy na temat logistycznych łańcuchów dostaw. Szkolenie stanowi także pewnego rodzaju kompendium wiedzy, w którym zebrano i usystematyzowano terminologię poświęconą funkcjonowaniu i tworzeniu centrów logistycznych. Zawiera przykłady europejskich i polskich rozwiązań w tym zakresie.

Szkolenie e-learning udostępniane jest na okres 30 dni po zaksięgowaniu wpłaty.

Dla kogo

 • menadżerowie
 • pracownicy działów transportu, spedycji, logistyki
 • osoby związane z planowaniem działań transportowych w firmie

Nabyte umiejętności

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien:

 • potrafić zaplanować i zorganizować transport w swoim przedsiębiorstwie
 • znać zasady ustalenia cen usług transportowych
 • znać zasady amortyzacji środków transportowych i rozliczeń braków paliwa
 • znać akty prawne dotyczące transportu
 • znać standardy w procesach transportowych
 • rozumieć ideę transportu kombinowanego
 • umieć praktycznie stosować poznane metody szacowania kosztów w transporcie kombinowanym
 • znać europejskie rozwiązania prawne w zakresie transportu intermodalnego
 • znać podstawowe hasła zagadnień bezpieczeństwa w transporcie

Program szkolenia

 • pojęcia podstawowe
 • centra logistyczne a transport intermodalny
 • przykłady rozwiązań centrów logistycznych
 • planowanie i wybór lokalizacji
 • podstawowe modele tworzenia centrów logistycznyc