Przez Administrator | 06-07-2020 | 0 Komentarzy

Kierownik Produkcji – zakres obowiązków i na czym polega?

Kierownik Produkcji na co dzień nadzoruje codzienną działalność i płynność zakładu produkcyjnego. Osoba będąca kierownikiem produkcji planuje, harmonogramuje i steruje procesami produkcyjnymi do tworzenia szerokiej gammy towarów.  Osoba pracująca na tym stanowisku ma za zadanie również nadzorować proces produkcyjny i swoich podwładnych w firmie, zapewnić że linie produkcyjne będą działały bez zarzutu i przy minimalnych przestojach. Osoba odpowiedzialna za kierowanie produkcją ma również zapewnić że produkty są wytwarzane zgodnie z określonymi standardami jakości i są zgodne z innymi przepisami bezpieczeństwa. Stanowisko kierownika produkcji jest dla osób odpornych na stres, gotowych do częstych zmian a także dla osób nastawionych na konieczność ciągłego doskonalenia się.

Większość firm produkcyjnych ma kierownika produkcji, kierownicy produkcji zazwyczaj znajdują zatrudnienie w wielu branżach np.: Lotnicza, Automotive, Inżynieria Chemiczna, Elektronika i Elektryczne Towary Konsumpcyjne, Przetwórstwo Spożywcze, Ciężka Inżynieria, Przemysł Farmaceutyczny, Przemysł Drukarski i Przemysł Tekstyliów.

Zakres obowiązków kierownika produkcji.

       Jako kierownik produkcji w przedsiębiorstwie będziesz odpowiedzialny za nadzorowanie procesu produkcji, koordynując wszystkie działania i operacje produkcyjne.

Obowiązki na stanowisku kierownika produkcji są następujące:

– Planowanie produkcji
Planowanie produkcji polega na wcześniejszym zastanowieniu się, co ma zostać wyprodukowane, w jaki sposób ma zostać wyprodukowane i w jakim terminie. Jest to podejmowanie decyzji dotyczących celów produkcyjnych, które należy osiągać, uwzględniając prognozy sprzedaży.

– Kontrola produkcji
Aby planowanie produkcji było właściwie zrealizowane, to należy systematycznie kontrolować przebiegi produkcji. Kontrola produkcji ma na celu ukończenie produkcji na czas, a także przy niższych kosztach. Właściwy system kontroli produkcji, zapewnia ciągłość produkcji, mniejszą produkcję w toku i minimalizację strat.

– Kontrola jakości
Kierownik produkcji dba również o utrzymanie wymaganej jakości produktu. Kontrola jakości dotyczy kontrolowania zmiennych ujemnych, które wpływają na najwyższą jakość produktu. Dotyczy to wykorzystania wszystkich sposobów i środków, w których normy jakości mogłyby zostać utrzymane.

– Metody analizy danych
Zawsze istnieje wiele możliwości alternatywnych metod wytwarzania produktu. Niektóre metody są bardziej ekonomiczne niż inne. Kierownik produkcji powinien szczegółowo prześledzić wszystkie metody, analizując je szczegółowo i wybrać spośród nich najlepszą alternatywę. Proces wyboru najlepszej alternatywy jest znany jako metody analizy. Metody te są bardzo pomocne w minimalizacji kosztów produkcji i poprawie wydajności linii produkcyjnych.

– Kontrola zapasów
Kolejną ważną funkcja, którą pełni kierownik produkcji jest sprawowanie właściwej kontroli nad zapasami. Powinien określać ekonomiczny rozmiar zamówienia, maksymalny, średni, minimalny i niebezpieczny poziom zapasów. Tak aby nie powstał problem z nadmiernym zapasem lub jego brakiem. Pomaga to również w minimalizacji marnotrawstwa materiałów.

– Efektywny plan zakładu produkcyjnego
Plan zakładu dotyczy przede wszystkim prawidłowego założenia wewnętrznego przedsiębiorstwa. Jest to związane z uporządkowanym i właściwym rozmieszczeniem i wykorzystaniem zasobów tj. Ludzi, maszyn, materiałów, metod produkcji w fabryce, finansów. Innymi słowy, plan zakładu produkcyjnego dotyczy maksymalnego wykorzystania dostępnych zasobów przy minimalnych kosztach operacyjnych.

– Metody pomiaru pracy
Metody pomiaru pracy dotyczą pomiaru poziomu wykonywania pracy przez pracownika. Do pomiaru pracy można zastosować techniki badań czasu i ruchu. Jeśli pracownik pracuje poniżej poziomu ustalonego przez techniki pomiaru pracy, jego wydajność musi zostać poprawiona poprzez pozytywne lub negatywne zachęty.

– Inne funkcje i obowiązki
Oprócz wyżej wymienionych obowiązków, kierownik produkcji wykonuje również inne funkcje, tj. Kontrola kosztów, standaryzacja w produkcji, analiza cen, zapewnianie zachęt płacowym pracownikom, raportowanie produkcyjnych raportów dla zarządu, zapewnienie przestrzegania przepisów BHP, wybór, zamówienie i zakup materiałów, organizowanie napraw i rutynowych konserwacji sprzętu produkcyjnego, organizowanie odpowiednich sesji szkoleniowych, pomaganie działowi kadr w rekrutacji i szkoleniu nowych pracowników, wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych, reprezentowanie firmy na zewnątrz, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.

Typowe wymagania pracodawców wobec kierownika produkcji.

       Kierownik produkcji jest bardzo odpowiedzialną osobą w przedsiębiorstwie, to na nim ciążą terminy produkcyjne, jakość wytworzonych produktów, optymalizacja kosztów na liniach produkcyjnych.  Dlatego też pracodawcy stawiają wysokie wymagania wobec osób aplikujących na owe stanowisko.  Osoby aplikujące na stanowisko kierownika produkcji powinny charakteryzować:

– Umiejętności techniczne i umiejętności zarządzania projektami
– Organizacja i wydajność podczas pracy
– Umiejętności przywódcze i interpersonalne
– Umiejętności informatyczne i numeryczne
– Umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności pracy w zespole
– Zdolność do działania i zdecydowanego rozwiązywania problemów
– Znajomość systemów ERP
– Dbałość o szczegóły w celu zapewnienia wysokiego poziomu jakości
– Umiejętność pracy pod presją i wielozadaniowości
– Umiejętności przywódcze i zdolność motywowania innych do pracy nad ciągłym doskonaleniem.
– Podejście do pracy zorientowane na wyniki
– Umiejętność pracy w sposób analityczny, logiczny i systematyczny
– Znajomość języków obcych, które są powszechnie używane

Kierownik produkcji oprócz posiadanych umiejętności musi również charakteryzować się pewnymi kwalifikacjami tj.:

– Ukończenie studiów ( Transport, dystrybucja lub logistyka, Inżynieria produkcji, Inżynieria Mechaniczna, Inżynieria procesowa, Materiałoznawstwo i technologia, Biznes lub Zarządzanie, Inżynieria elektryczna i elektroniczna)
– Ukończone szkolenia z zakresu planowania produkcji, zarządzania produkcją, optymalizacji procesów produkcyjnych.
– Doświadczenia w branży minimum 2 letniej.

Natomiast jeśli stopień naukowy nie jest związany ściśle z procesami produkcyjnymi i nie masz doświadczenia to nadal można zostać kierownikiem produkcji, jeśli masz wystarczająca motywację i chęć do nauki w celu uzyskania odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Konieczne jest tu interesowanie się i umiejętności w tej branży. Wejście bez dyplomu i kwalifikacji nie jest niemożliwe. Możesz być w stanie zacząć pracować na stanowisku asystenta ds. produkcji albo zastępcy kierownika ds. produkcji, w ten sposób zdobywając doświadczenie, które przełoży się w przyszłości na możliwy awans.

Zobacz więcej: TSL praca | Zadania magazyniera | Praca logistyka na czym polega | Spedytor wymagania | Supply chain zakres obowiązków | pracuj w branży TSL | ogłoszenia z ofertami pracy TSL | Praca wózek widłowy kurs